Post na Blogu

Ubezpieczenie nieruchomości to nie wszystko

zdjęcie makaroników

Tak, dobrze przeczytałeś, jeśli posiadasz polisę na dom lub mieszkanie, która chroni Twoje mienie od żywiołów  to połowa sukcesu. Jako właściciel domu jesteś zobowiązany do cyklicznych przeglądów budynku oraz instalacji, przeczytasz o tym w artykule 62 ustawy Prawo Budowalne. Poniżej w krótkiej formie zostały przedstawione obowiązki właściciela domu jednorodzinnego.

 1. Dom należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym , nie należy dopuścić do pogorszenia właściwości użytkowych domu oraz jego sprawności technicznej.
 2. Ty jako właściciel odpowiadasz za kontrole techniczne instalacji:
 • Przeprowadzaj je w terminie
 • Powinny je wykonywać osoby, które maja odpowiednie uprawnienia
 • Po każdej kontroli, przypilnuj, abyś otrzymał protokół od osoby, które przeprowadzała kontrolę

Kontrole i przeglądy poosiadają określoną częstotliwość, poniżej w tabeli możesz się z Tym zapoznać.

Instalacje Jak często Na czym polega
Urządzenia związane z ochroną środowiska (np. szamba, kolektory słoneczne, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rekuperatory) RAZ NA ROK Sprawdzenie oddziaływania urządzeń na środowisko oraz na życie lub zdrowie ludzi, szczególnie w zakresie: odprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych
Instalacje gazowe RAZ NA ROK Sprawdzenie stanu technicznego:
 • kurka głównego
 • złącza izolującego
 • rur i kształtek
 • armatury
 • połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych
 • gazomierza
 • urządzeń gazowych
 • Przewody kominowe (PRZEGLĄD):
 • dymowe
 • spalinowe
 • wentylacyjne
 • RAZ NA ROK Kontrola prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych
  Przewody kominowe (CZYSZCZENIE):
 • w paleniskach opalanych paliwem stałym
 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE Czyszczenie komina i wybranie sadzy z jego podstawy przez drzwiczki rewizyjne
  Przewody kominowe (CZYSZCZENIE):
 • w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym
 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY -
  Kotły
 • opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW
 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 2 LATA
 • Sprawdzenie działania wszelkich zabezpieczeń gazowych, elektrycznych, hydraulicznych
 • Kontrola procesu spalania analizatorem spalin. Usunięcie zanieczyszczenia palnika, nagrzewnicy oraz innych podzespołów urządzenia
 • Kotły
 • opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności do 100 kW oraz kotły opalane gazem
 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 4 LATA -
  Instalacja grzewcza – w rok po tym, gdy minie 15 lat użytkowania kotła JEDNORAZOWA KONTROLA -
  Instalacja elektryczna RAZ NA 5 LAT Kontrola prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej – skuteczności zerowania, czyli sprawdzenie połączenia przeciwporażeniowego
  Cały budynek RAZ NA 5 LAT Kontrola:
 • zewnętrznych warstw ścian, dachów, fundamentów
 • elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy)
 • balustrad, loggii i balkonów
 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku
 • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich
 • pokrycia dachowego
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • urządzeń przeciwpożarowych
 • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku
 • Źródło: pzu.pl

   

  Pamiętaj, że zaniedbanie obowiązków właściciela domu będzie miało wpływ na uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela.

  Udostępnij ten post:
  author picture
  Doświadczony menadżer w obszarze rozwijania rynku i budowania sieci dystrybucji w branży ubezpieczeń oraz bankowości spółdzielczej. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie edukacji ubezpieczeniowej, technik sprzedaży produktów finansowych, komunikacji w biznesie, rekomendacji U KNF oraz metod warsztatowych.

  Powiązane posty: